Connect with us

Hi, what are you looking for?

Hakkımızda

Postevre Nedir?

Temelde ismini post-modernizmin –post ön ekinden alan postevre, posthuman‘ın ortaya çıktığı(*)  döneme atıfta bulunur. Bir inisiyatif olarak postevre ise Batı’daki tabiriyle non-governmental, non-profit organisation olarak tanımlanabilecek bir oluşumdur. Kâr amacı gütmez, sivildir, siyasi idare ve irade yanlısı ve/veya karşıtı değildir, ve aynı zamanda ortada durmak gibi bir uğraşısı da yoktur. Dolayısıyla sadece aklın bilimsel metod ile gösterdiği doğruları benimser ve bilimsel yanlışlamaya kendini kapalı tutan iddiaları kale almaz. Fakat bunu yaparken de postmodernist zeitgeist bilinciyle “bilimsellik” çatısı altında menfaat peşinde kasten manipüle ve tahrip edilmiş hizaya getirilmiş akademik –özellikle bilimsel demiyoruz, çünkü bu halleriyle artık bilimsel değillerdir– söylemlerin de olabileceğinin farkında olarak değerlendirme yapar. Transhümanist değil, posthumanist merhaleleri hedef edinir.

*(felsefi olarak insanı başından beri aslında hep bir posthuman olarak kabul ediyoruz, o yüzden kip olarak geçmiş zaman kullanıyoruz)


Post-evre organizasyonu kimler tarafından kurulmuştur?

Bu oluşumu kurmak için kendi alanlarında profesyonel ve yetkin mühendisler, akademisyenler, ekonomistler, finansçılar, bireysel yatırımcılar, felsefeciler, sosyologlar, psikologlar, psikiyatristler, tıp doktorları, ve uluslararası ilişkiler uzmanları herhangi bir maddi beklenti içine girmeden tamamen anonim kimlikler ile bir araya geldiler.


Bir Sosyal Girişimcilik Örneği Olarak Postevre Organizasyonunun Amacı Nedir?

İnisiyatif olarak aksiyonlarımızı sosyal girişimcilik olarak tanımlıyoruz. Sosyal girişimcilik nedir konusuna gelirsek de sosyal girişimcilik; temelde dünya genelinde bireyler arasındaki kaynaklara erişim adaletsizliğini gidermek için yapılan bir sosyal girişim hamlesidir. Burada kaynaktan kasıt finansal varlık ya da politik güç veya her ikisi de olabilir. Dünya’nın içinde bulunduğu politik doğruculuk ikiyüzlülük döneminde, her ne kadar demokratik eşitlik naraları atılsa da aslında toplumsal düzende finansmana ve politik güce erişim noktasında insanların çok farklı realiteleri olduğunun bilinciyle hareket ederek ve bu alanlardaki erişim eşitizliğine karşı düzeltici etkiyi yapmak üzere aksiyon alıyoruz. Bu alanlardaki erişim eşitsizliği durumlarında da dönüştürücü etkide bulunmak amacıyla değer önerisinde bulunuyoruz. Değer önerisi ile kastımız kabaca ihtiyaç sahibinin ihtiyacı ne ise onu kastediyoruz.

Okuduğu bir haberin kendisini kandırma üzere yazılıp yazılmadığı konusunda emin olmayan ve dolayısıyla gündelik hayatında karar almada bocalayan birinin bu eksikliğinin temelinde içine doğduğu dünyanın çevresel etkilerinin ve finansal durumunun olduğunun bilinciyle yaklaşarak o kişinin asıl ihtiyacı olan kendi kanaatlerini manipülasyonlardan etkilenmeyecek düzeye getirme konusunda gerekli her türlü etkiye değer önerisi olarak bakabiliriz. Bu şekilde ihtiyaç olunan hasletlerin tehşisini yapıp değer önerileri geliştirerek bireylere icra motivasyonu, aksiyon alma becerisi, inisiyatif alma cesareti ve başarısızlıklara karşı yılmazlık gibi yeteneklerin kazandırılması temel misyonumuzdur. Bu şekilde toplumsal zeminde fırsat eşisizliğini nispeten dengeleme tarafında artı değer üretme amacı doğrultusunda çalışıyoruz. Sosyal girişimciliğin ekonomik girişimcilikten farkı tam da bu noktada kendisini belli eder. Ekonomik girişimci artı değer olarak kâr etmeyi görürken, sosyal girişimci ise bireylere yukarıda sıralanmış hasletleri kazandırmayı artı değer olarak görür. Bu da dolayısıyla, girişimimizin sunduğu değer önerisi açısından bir sosyal girişimcilik örneği olduğunu göstermektedir. Burada sosyal girişimciliğin bir dönüştürücü etkisinin de olması gerektiğini savunuyouz, çünkü kitlelerin yaşantılarının iyileştirilmesi önce ülkemiz, sonra da dünya için önemli olduğunu düşünüyoruz.


Postevre Oluşumunun Okuyucularından Beklentisi Nedir?

Sosyal girişimcilik platformu olarak paydaşlarımızı bir pazar alanı olarak görmüyoruz ve dolayısıyla hedef kitlemiz herhangi bir gelir grubuna dahil insanlar değiller. Bu noktada temel olarak okuyucularımızdan tek beklentimiz kendilerini geliştirmeleri ve eğer halihazırda kendilerini gelişmiş birer birey olarak görüyorlarsa da bizi geliştirmede katkıda bulunmaları.

Oluşumumuz bir sosyal sorumluluk topluluğu değildir. Sosyal girişimciliğin amacı çok daha geneldir. Belirli bir grubun spesifik problemlerini çözmek gibi bir misyon edinmez. Daha geniş kitlelerin daha genel problemleri ile ilgilenir. Bunlar arasında fake news adı altında yalan haberler, kitle manipülasyonuna karşı alınacak aksiyonlar, sosyal medyanın toksik kişiliklerinin ifşaları, social justice warrior denen insanların ayırt edilmesi, “her şeyin fiyatını bilen ama hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen türden karaktere sahip güvenilmez kişilerin ayırt edilmesi, genel olarak eğitim sorununun çözülmesi, hayata karşı olan yetersiz yaşam sevinci ve düşük motivasyon eğilimi, erteleme problemleri, aksiyonsuzluk ve yüksek atalet gibi problemlerin çözümü için geniş kitlelere birer yaşam amacı ve sevinci aşılamak gibi temel alanları kendisine misyon edinir. Dolayısıyla bu edindiği misyon karşısında da gerekli aksiyonların alınmasını bekler. Bireylerin kendilerini geliştirdikçe daha rahat hayat standartlarına ulaşıp sonrasında artık postevre organizasyonuna kendilerinin yapacağı katkıları en büyük beklentimizdir.

Sosyal girişimimiz yeri geldiğinde sosyal aktivizmi kullanarak kendi oluşumuna katkı sağlayacaktır. Bunun için açık alan buluşmaları, topluluk seminerleri gibi ücretsiz aktivitelerden, bağış toplama gecelerine kadar geniş bir spektrumda sosyal aksiyonları kapsayan aktiviteler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda inisiyatifimiz hayırseverlerin yatırımlarına ihtiyaç duyar. Bunun yanı sıra social venture philanthropy denen, sosyal risk sermayesi fonu olarak, kendi bilançosunu tutar. Kâr etmek kaygısından azade şekilde sıradaki sosyal aktivitelerin finansmanı için gelir sağlayacak satışlar yapabilir, bağış toplayabilir. Bu konuda da her türlü ekonomik girişimciden, kurulu şirketlerden ve organizasyonlar finansal destek bekler. İlk paragrafta da vurguladığımız üzere buradaki beklentilerimiz okuyucularımızdan değil sosyal risk sermayesi sağlayıcıları ve hayırseverlerden olan beklentilerimizdir.


Postevre’nin Gelişimine Sizin de Şahit Olmanızı İstiyoruz!

Postevre’yi canlandırdığımız günden itibaren hemen yayına açtık ve zaman içerisindeki gelişimine sizin de şahit olmanızı istiyoruz. Organizasyonumuzun gün geçtikçe daha geniş kitlelere umut ışığı olduğuna hep beraber şahitlik edeceğiz. Türk ekosisteminin ihtiyacı olan yüksek moralli sosyal devinimini başlatmak üzere attığımız, her yaştan değerimizin çevrime en verimli ve en yüksek potansiyeliyle müdahil olacağı, adalet duygusunu tesis eden, bireysel tatmin duygusu temelli gelişim çabalarımızın adımlarını hep beraber buradan izleyeceğiz.

Necip okuyuca saygı ile arz olunur!

postevre logo

 

.

Sitemizde bulunan toplam yazı sayısı: 63